OBSŁUGA ŻURAWI SAMOJEZNDNYCH

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego przez komisją Urzędu Dozoru Technicznego i otrzymania zaświadczenia kwalifikacyjnego - obsługa żurawi samojezdnych

Szkolenie prowadzone jest na podstawie programu nauczania uzgodnionego z Urzędem Dozoru Technicznego w Warszawie.

Czas trwania szkolenia: 50 godzin.

Aby przystąpić do kursu należy mieć ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe oraz stwierdzony brak przeciwskazań do wykonywaniu zawodu potwierdzony orzeczeniem lekarskim.

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia w zależności od zakresu kursu

- Świadectwo kwalifikacyjne UDT - obsługa  żurawi samojezdnych- ważne 5 lat

Za dodatkową opłatą można uzyskać certyfikat w języku obcym (angielskim lub niemieckim) firmy TÜV SÜD informującym o odbyciu szkolenia monitorowanego.

Cena za szkolenie dla grup zorganizowanych oraz odbywających się w siedzibie i na sprzęcie Zamawiającego podlega osobnej kalkulacji na zasadzie negocjacji.

 

Serdecznie zapraszamy!

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl