KURSY SPAWANIA

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu prowadzi szkolenia w zakresie spawania różnych specjalności.

Absolwenci kursów spawalniczych otrzymują Świadectwo Kwalifikacyjne Spawacza oraz książeczkę spawacza.

Przy ZDZ Katowice działa Oddziałowa Komisja Spawalnicza (OKS) która prowadzi merytoryczny nadzór nad kształceniem spawaczy.

Oferta kursów spawania w Centrum kształcenia Zawodowego w Sosnowcu:

1.Spawanie acetylenowo -tlenowe (gazowe)- metoda 311

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień do spawania gazowego blach lub rur.

 Kurs dzieli się na 2 odrębne moduły:

 II. Kurs gazowego spawania blach - 127 godz. + egzamin. (Spoina czołowa-  blacha).

 III. Kurs gazowego spawania rur - 107 godz. + egzamin. (Spoina czołowa - rura).

 

2. Spawanie łukowe elektrodą otuloną (elektryczne)- metoda 111.

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień do spawania elektrycznego blach lub rur.

 Kurs dzieli się na 3 odrębne moduły:

 I. Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe - 164 godz. + egzamin. (Spoina pachwinowa - blacha lub/i rura).

 II. Kurs spawania blach elektrodami otulonymi - spoiny czołowe - 183 godz. + egzamin. (Spoina czołowa-  blacha).

 III. Kurs spawania rur elektrodami otulonymi - spoiny czołowe - 157 godz. + egzamin. (Spoina czołowa - rura).

 

3. Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (TIG) - metoda 141.

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień do spawania metodą TIG (141)blach lub rur.

 Kurs dzieli się na 3 odrębne moduły:

 I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG - 103 godz. + egzamin. (Spoina pachwinowa - blacha lub/i rura).

 II. Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG - 102 godz. + egzamin. (Spoina czołowa-  blacha).

 III. Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG - 111 godz. + egzamin. (Spoina czołowa-  blacha).

 

4. Spawanie półautomatyczne w osłonie gazu aktywnego (MAG) - metodą 135.

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień do spawania metodą MAG blach lub rur (gr. 1.1).

Kurs dzieli się na 3 odrębne moduły:

 I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi - 146 godz. + egzamin. (Spoina pachwinowa - blacha lub/i rura).

 II. Kurs spawania blach spoinami czołowymi - 112 godz. + egzamin. (Spoina pachwinowa - blacha lub/i rura).

 III. Kurs spawania rur spoinami czołowymi - 99 godz. + egzamin. (Spoina pachwinowa - blacha lub/i rura).

 

5. Spawanie półautomatyczne w osłonie gazu obojętnego (MIG) - metoda 131.

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień do spawania metodą MIG blach lub rur (gr. 1.1).

Kurs dzieli się na 3 odrębne moduły

 I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi - 146 godz. + egzamin. (Spoina pachwinowa - blacha lub/i rura).

 II. Kurs spawania blach spoinami czołowymi - 112 godz. + egzamin. (Spoina pachwinowa - blacha lub/i rura).

 III. Kurs spawania rur spoinami czołowymi - 99 godz. + egzamin. (Spoina pachwinowa - blacha lub/i rura).

 

 Przypominamy, iż uprawnienia spawacza ważne są 2 lata.

W celu odnowienia uprawnień spawacza na kolejne 2 lata należy zgłosić się do naszego ośrodka i poddać się weryfikacji.

 

Weryfikacja uprawnień spawalniczych: Podczas kursu szczegółowo zostanie omówiona euronorma spawalnicza oraz sposób przeprowadzania egzaminu. Tematyka kursu obejmuje również wybranie próbek ćwiczebnych w wybranych pozycjach, a także wybranie próbek egzaminacyjnych.

 

Organizujemy również:

- Kurs ręcznego cięcia tlenowego - czas trwania  19 godzin (8 godzin teorii oraz 11 godzin praktyki).

- Kurs ręcznego cięcia plazmowego - czas trwania 16 godzin ( 6 godzin teorii oraz 10 godzin praktyki).

 

Serdecznie zapraszamy!

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl