OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do przystąpienia do egzaminu przez komisją Urzędu Dozoru Technicznego i otrzymania świadectwa kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego (podesty ruchome przejezdne).

Szkolenie prowadzone jest na podstawie programu nauczania uzgodnionego z Urzędem Dozoru Technicznego w Warszawie.

 Czas trwania szkolenia: 24godziny.

 Aby przystąpić do kursu należy mieć ukończone 18 lat, wykształcenie gimnazjalne lub podstawowe oraz stwierdzony brak przeciwskazań do wykonywaniu zawodu potwierdzony orzeczeniem lekarskim.

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia w zależności od zakresu kursu:

- Świadectwo kwalifikacyjne UDT - ważne 5 lat

Za dodatkową opłatą można uzyskać certyfikat w języku obcym (angielskim lub niemieckim) firmy TÜV SÜD informującym o odbyciu szkolenia monitorowanego.

Cena za szkolenie dla grup zorganizowanych oraz odbywających się w siedzibie i na sprzęcie Zamawiającego  podlega osobnej kalkulacji na zasadzie negocjacji.

 

Serdecznie zapraszamy!

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl