Wózki Jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą podnoszoną wraz z ładunkiem

 Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

  • Szkolenie obejmuje 44 godziny na osobę ( 34 godziny teorii oraz 10 godzin praktyki, w tym zajęcia z bezpiecznej obsługi i wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych).
  • Szkolenie prowadzone jest na podstawie programu nauczania uzgodnionego z Urzędem Dozoru Technicznego w Warszawie.

Opłata za szkolenie obejmuje materiały szkoleniowe w tym podręcznik oraz egzamin kwalifikacyjny przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Aby przystąpić do kursu należy mieć ukończone 18 lat i oraz stwierdzony brak przeciwskazań do wykonywaniu zawodu potwierdzony orzeczeniem lekarskim.

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia:

- zaświadczenie kwalifikacyjne UDT - ważne 10 lat

Za dodatkową opłatą można uzyskać certyfikat w języku obcym (angielskim lub niemieckim) firmy TÜV SÜD informującym o odbyciu szkolenia monitorowanego.

 

Serdecznie zapraszamy!

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl