KURSY INFORMATYCZNE

W ofercie szkoleń Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu można znaleźć m.in. kursy:

  • Podstawy obsługi komputera.
  • Grafika komputerowa.
  • Projektowanie stron www.
  • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.
  • Auto CAD z modelowaniem i drukowaniem przestrzennym 3D.
  • Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD.
  • Bazy danych.

oraz wiele innych na które posiadamy programy szkoleniowe, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz bazę szkoleniową.

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu:

Zaświadczenie wydano na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

W przypadku kursów ECDL absolwenci otrzymują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ( w zależności obszaru oraz od zaliczonych modułów).

Za dodatkową opłatą można uzyskać certyfikat w języku obcym (angielskim lub niemieckim) firmy TÜV SÜD informującym o odbyciu szkolenia monitorowanego.

 

Jesteśmy certyfikowanym laboratorium ECDL

więcej informacji o egzaminach ECDL znajdziesz  tutaj

 

W 2011 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego otrzymał wyróżnienie Najlepsze Centrum Egzaminacyjne ECDL 2011.

Serdecznie zapraszamy!

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl