OBSŁUGA SUWNIC

Szkolenie prowadzone jest na podstawie programu nauczania uzgodnionego z Urzędem Dozoru Technicznego w Warszawie.

- Obsługa suwnic ogólnego przeznaczenia

- obsługa suwnic ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Opłata za szkolenie obejmuje materiały szkoleniowe w tym podręcznik oraz egzamin kwalifikacyjny przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Czas trwania szkolenia: 32 godziny

 Aby przystąpić do kursu należy mieć ukończone 18 lat oraz stwierdzony brak przeciwskazań do wykonywaniu zawodu potwierdzony orzeczeniem lekarskim.

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia w zależności od zakresu kursu

- zaświadczenie kwalifikacyjne UDT - ważne 5 lub 10 lat / w zalezności od rodzaju suwnicy

Za dodatkową opłatą można uzyskać certyfikat w języku obcym (angielskim lub niemieckim) firmy TÜV SÜD informującym o odbyciu szkolenia monitorowanego.

Cena za szkolenie dla grup zorganizowanych oraz odbywających się w siedzibie i na sprzęcie Zamawiającego podlega osobnej kalkulacji na zasadzie negocjacji 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl