KURSY GASTRONOMICZNE

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu posiada również w swojej ofercie kursy z zakresu gastronomii.
W naszym ośrodku możesz ukończyć m.in szkolenia:

  • Kucharz
  • Kelner
  • Barman
  • Barista
  • Kierownik małej gastronomi
  • Carving
  • Organizacja przyjęć okolicznościowych
  • Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz wdrażania systemu HACCP w zakładzie.

oraz wiele innych na które posiadamy programy szkoleniowe, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz bazę szkoleniową. 

 

Szkolenia mogą odbywać się z połączonych modułów np. kelner - barman.

Cena szkolenia zależna jest od liczby osób na szkoleniu oraz liczby godzin szkolenia (modulów).

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu:

Zaświadczenie wydano na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Za dodatkową opłatą można uzyskać certyfikat w języku obcym (angielskim lub niemieckim) firmy TÜV SÜD informującym o odbyciu szkolenia monitorowanego.

Serdecznie zapraszamy!

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl