Baza dydaktyczna

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu

Do dyspozycji naszych słuchaczy oddajemy nowoczesną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt bazę dydaktyczną  Zajęcia teoretyczne odbywają się w przestronnych salach dydaktycznych, wyposażonych w sprzęt multimedialny. Umiejętności praktyczne nasi słuchacze zdobywają w pracowniach specjalistycznych.

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu posiadamy:

  • Pracownia szkolenia motorowego i przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – do prowadzenia szkolenia teoretycznego kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz  szkoleń okresowych kierowców zawodowych, w tym w formie „e-learning”.

                         

  • Pracownia informatyczna –  pracownia komputerowa, przystosowana do prowadzenia kursów informatycznych i kursów z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

  • Sale wykładowe- wyposażone w sprzęt multimedialny, tablice, ekran.