PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

 

PRZEWÓW TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

 

CKZ Sosnowiec prowadzi szkolenia ADR w zakresie:

 

-ADR - szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas. Szkolenie podstawowe ADR dla kierowców.

- ADR - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach. Szkolenie specjalistyczne ADR dla kierowców przeworzacych materiały niebezpieczne w cysternach.

- ADR - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1. Szkolenie specjalistyczne ADR dla kierowców przeworzacych materiały niebezpieczne klasy 1.

- ADR - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7. Szkolenie specjalistyczne ADR dla kierowców przeworzacych materiały niebezpieczne klasy 7.

 Cel szkolenia:

Szkolenia mają na celu zaznajomienie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towarów niebezpiecznych. Zaznajomienie uczestników kursu z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby które:

- mają ukończone 21 lat

- posiadają prawo jazdy kat. B, C lub C+E

- spełniają wymagania Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy o ruchu drogowym

- aby przystąpić do szkolenia specjalistycznego wymagane jest wcześniejsze ukończenie szkolenia podstawowego.

Egzamin ADR

Szkolenie ADR kończy się egzaminem państwowym, który ma formę testu pisemnego. Czas trwania oraz ilość pytań na egzaminie uzależniona jest od konkretnego szkolenia ADR. Egzamin uznaje się za zaliczony jeśli co najmniej 2/3 udzielonych odpowiedzi jest poprawna.

Każdy kierowca posiadający już uprawienia do przewozu materiałów niebezpiecznych, musi okresowo przedłużyć ich ważność. Wg ustawy musi to zrobić przed upływem 5 lat od daty uzyskania certyfikatu.

 

Serdecznie zapraszamy!

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl