SZKOLENIA KWALIFIKACYJNE/OKRESOWE DLA KIEROWCÓW

Zapraszamy kierowców zawodowych do skorzystania z oferty naszgo ośrodka obejmującej kursy kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, uzupełniającej oraz szkoleń okresowych.

 

Szkolenie można odbywać bezstresowo w dogodnym dla słuchacza czasie i wymiarze godzin medodą e-learning.

 

Oferta obejmuje:

 

- KWALIFIKACJA WSTĘPNA - dotyczy nowych kandydatów do zawodu. Każdy kierowca jest zobowiązany uzyskać kwalifikację wstępną – odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy. Kwalifikacja wstępna obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne. Kurs kwalifikacyjny obejmuje 280 godzin

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii D1; D1+E; D lub D+E wydane do dnia 10 września 2008r. oraz prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydane do dnia 10 września 2009 r.

 

- KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA- Skierowana jest do osób, które ukończyły 21 lat (w przypadku kat. C uzyskanej po 10.09.2009 r.) oraz 23 lat (w przyp. kat. D uzyskanej po 10.09.2008 r.) Szkolenie obejmuje 140 godzin.

 

- KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA – dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E. Kierowcy, którzy uzyskali Kwalifikację wstępną w ramach Kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji wstępnej, zobowiązani są odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E. Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin.

 

- KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA – dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E. Kierowcy, którzy uzyskali Kwalifikację wstępną w ramach Kwalifikacji wstępnej bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązani są odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, C1+E. Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin.

 

SZKOLENIE OKRESOWE- prowadzone jest w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć. Obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii: D; D+E; D1 i D1+E oraz C, C+E, C1, C1+E.

 

Sposób sprawdzenia efektów szkolenia (z wyjątkiem szkolenia okresowego):  Egzamin końcowy przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę, po którym uczestnicy otrzymują świadectwo kwalifikacji zawodowej zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

 

 

Serdecznie zapraszamy

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 25
tel.: 32 / 266-61-66
fax: 32 / 266-61-66
tel. kom. 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl