DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH

 

Miło nam poinformować, iż w grudniu 2015 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach uzyskał wpis do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w zakresie kursów dla pielęgniarek i położnych.

 

W naszym Centrum Kształcenia Zawodowego możesz ukończyć n/w kursy:

  1. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego -   305 godzin / cena 2200 zł

  2. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego – 240 godzin / cena 1930 zł

  3. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego – 310 godzin/ 1900 zł

  4. Kurs specjalistyczny Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych – 70 godzin/ 620 zł

  5. Kurs specjalistyczny Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek - 164 godziny / 1100 zł

  6. Kurs specjalistyczny- Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek - 86 godzin / 730 zł

  7. Kurs specjalistyczny -Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych 108 godzin / 770 zł

  8. Kurs specjalistyczny- Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – 100 godzin/ 1050 zł

  9. Kurs specjalistyczny -Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych – 65 godzin / 800 zł

 

Zajęcia na wymienionych kursach prowadzone są w formie zajęć teoretycznych po zakończeniu których uczestnicy szkolenia odbędą staż w placówkach medycznych odpowiednich do profilu szkolenia (oddziały szpitalne, poradnie lekarza POZ, poradnie specjalistyczne). 

 

Zapraszamy wszystkie Pielęgniarki i Położne chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe na szkolenia do naszego Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 25

tel./ fax.: 32 / 266-61-66

tel. kom. 697 - 818- 725

e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl