OBSŁUGA SUWNIC KAT. IS lub II S

Szkolenie prowadzone jest na podstawie programu nauczania uzgodnionego z Urzędem Dozoru Technicznego w Warszawie.

 

- Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego

- Obsługa suwnic sterowanych z kabiny

- Obsługa suwnic specjalnych

Opłata za szkolenie obejmuje materiały szkoleniowe w tym podręcznik oraz egzamin kwalifikacyjny przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Czas trwania szkolenia:32- 80 godzin w zależności od zakresu szkolenia

 

Aby przystąpić do kursu należy mieć ukończone 18 lat oraz stwierdzony brak przeciwskazań do wykonywaniu zawodu potwierdzony orzeczeniem lekarskim.

 

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia w zależności od zakresu kursu

- zaświadczenie kwalifikacyjne UDT

Za dodatkową opłatą można uzyskać certyfikat w języku obcym (angielskim lub niemieckim) firmy TÜV SÜD informującym o odbyciu szkolenia monitorowanego.

Uzyskane uprawnienia są bezterminowe.

 

Cena za szkolenie dla grup zorganizowanych oraz odbywających się w siedzibie i na sprzęcie Zamawiającego
podlega osobnej kalkulacji na zasadzie negocjacji.

 

Zapisz sie na kurs

 

Serdecznie zapraszamy!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 25
tel.: 32 / 266-61-66
fax: 32 / 266-61-66
tel. kom. 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl