KURSY INFORMATYCZNE

W ofercie szkoleń Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu można znaleźć m.in. kursy:

- Podstawy obsługi komputera.

- Grafika komputerowa.

- Projektowanie stron www.

- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.

- Auto CAD z modelowaniem i drukowaniem przestrzennym 3D.

- Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD.

- Bazy danych.

oraz wiele innych na które posiadamy programy szkoleniowe, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz bazę szkoleniową.

 

Absolwenci kursu otrzymują: zaświadczenie ukończenia kursu wydane na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622).

W przypadku kursów ECDL absolwenci otrzymują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ( w zależności obszaru oraz od zaliczonych modułów).

Za dodatkową opłatą można uzyskać certyfikat w języku obcym (angielskim lub niemieckim) firmy TÜV SÜD informującym o odbyciu szkolenia monitorowanego.

 

Jesteśmy certyfikowanym laboratorium ECDL

więcej informacji o egzaminach ECDL znajdziesz  tutaj

 

W 2011 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego otrzymał wyróżnienie Najlepsze Centrum Egzaminacyjne ECDL 2011.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 25
tel./fax.: 32 / 266-61-66
tel. kom. 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl