KURSY GASTRONOMICZNE

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu posiada również w swojej ofercie kursy z zakresu gastronomii.
W naszym ośrodku możesz ukończyć m.in szkolenia:

- Kucharz

- Kelner

- Barman

- Barista

- Kierownik małej gastronomi

- Carving

- Organizacja przyjęć okolicznościowych

- Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz wdrażania systemu HACCP w zakładzie.

oraz wiele innych na które posiadamy programy szkoleniowe, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz bazę szkoleniową.

 

Szkolenia mogą odbywać się z połączonych modułów np. kelner - barman.

Cena szkolenia zależna jest od liczby osób na szkoleniu oraz liczby godzin szkolenia (modulów).

 

Absolwenci kursu otrzymują: zaświadczenie ukończenia kursu wydane na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622).

 

Za dodatkową opłatą można uzyskać certyfikat w języku obcym (angielskim lub niemieckim) firmy TÜV SÜD informującym o odbyciu szkolenia monitorowanego.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 25
tel./fax.: 32 / 266-61-66
tel. kom. 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl