KURSY BUDOWLANE

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu organizuje kursy z zakresu budownictwa oraz instalatorstwa.
W naszej ofercie szkoleniowej można znaleźć m.in. kursy:

 • Technolog robót wykończeniowych
 • Monter instalacji wod - kan
 • Monter rurociągów z tworzyw sztucznych
 • Monter rusztowań budowlanych
 • Murarz
 • Tynkarz
 • Malarz
 • Tapeciarz
 • łytkarz
 • Posadzkarz
 • Brukarz
 • Cieśla

oraz wiele innych na które posiadamy programy szkoleniowe, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz bazę szkoleniową.

Szkolenia mogą odbywać się z połączonych modułów np. malarz-tapeciarz.
Cena szkolenia zależna jest od liczby osób na szkoleniu oraz liczby godzin szkolenia (modułów).

Absolwenci kursu otrzymują: zaświadczenie ukończenia kursu wydane na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622).

Za dodatkową opłatą można uzyskać certyfikat w języku obcym (angielskim lub niemieckim) firmy TÜV SÜD informującym o odbyciu szkolenia monitorowanego.

Informujemy również, iż absolwenci kursów budowlanych mogą przystąpić do egzaminu przed Branżową Komisją Egzaminacyjną i otrzymać certyfikat potwierdzający posiadanie umiejętności zawodowych z zakresu budownictwa.

Serdecznie zapraszamy!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 25
tel./fax: 32 / 266-61-66
tel. kom. 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl