KURSY BIUROWE

W ofercie szkoleń Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu znajdziesz m.in. kursy:

- Pracownik ds. kadr i płac

- Księgowość wspomagana komputerem

- Pracownik administracyjno- biurowy

- Profesjonalna obsługa klienta

- Profesjonalna obsługa firmy

- ABC własnego biznesu

- Sekretarka- asystentka szefa

- Fakturowanie komputerowe

- Magazynier wspomagany komputerem

- Sprzedawca

- Prawo pracy

oraz wiele innych na które posiadamy programy szkoleniowe, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz bazę szkoleniową.

 

Absolwenci kursów otrzymują: zaświadczenie ukończenia kursu wydane na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622).

 

Za dodatkową opłatą można uzyskać certyfikat w języku obcym (angielskim lub niemieckim) firmy TÜV SÜD informującym o odbyciu szkolenia monitorowanego.

 

       Cena szkolenia zależna jest od liczby osób na szkoleniu oraz liczby godzin szkolenia.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 25
tel./fax: 32 / 266-61-66
tel. kom. 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl