Kierowca – operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wyłączeniem specjalizowanych - kat. II WJO

 Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Szkolenie obejmuje 44 godziny na osobę ( 34 godziny teorii oraz 10 godzin praktyki, w tym zajęcia z bezpiecznej obsługi i wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych).

Szkolenie prowadzone jest na podstawie programu nauczania uzgodnionego z Urzędem Dozoru Technicznego w Warszawie.

Koszt szkolenia 550,00 zł .

Opłata za szkolenie obejmuje materiały szkoleniowe w tym podręcznik oraz egzamin kwalifikacyjny przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Aby przystąpić do kursu należy mieć ukończone 18 lat i oraz stwierdzony brak przeciwskazań do wykonywaniu zawodu potwierdzony orzeczeniem lekarskim.

 

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia:

- zaświadczenie ukończenia kursu wydane na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622).

- zaświadczenie kwalifikacyjne UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego kat II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych.

Za dodatkową opłatą można uzyskać certyfikat w języku obcym (angielskim lub niemieckim) firmy TÜV SÜD informującym o odbyciu szkolenia monitorowanego.

 

Zapisz się na kurs

 

Serdecznie zapraszamy!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 25
tel.: 32 / 266-61-66
fax: 32 / 266-61-66
tel. kom. 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl