Weryfikacja uprawnień energetycznych URE G1, G2, G3 - trwa nabór

24.08.2022

Jezeli kończy Ci się ważność uprawnień elektrycznych URE G1, G2 lub G3  zapraszamy  na  szkolenie  przygotowujące do ich odnowienia wraz z egzaminem URE.

Przypominamy iż uprawnienia URE są ważne przez 5 lat! Po tym okresie wymagane jest ich odnowienie i zdanie po raz kolejny egzaminu URE.

  • Czas trawania szkolenia: 3 godziny + egzamin
  • Cena każdego ze szkoleń: 450 zł/ osoby (w cenę szkolenia wliczono materiały szkoleniowe oraz jeden egzamin URE)
  • Koszt dodatkowego egzaminu URE: 349 zł
  • Szkolenie prowadzone w formie stacjonarnej 

UWAGA! 1 lipca 2022 weszło w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wktórym określono wymagania stawiane osobom przystępującym do egzaminu:

  •  aby obecnie przystąpić do egzaminu trzeba posiadać albo doświadczenie zawodowe (potwierdzone odpowiednim dokumentem)  albo stosowne wykształcenie (uzyskane w systemie szkolnym).

 

Dodatkowe informacje:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl