UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE
G-1- trwa nabór

15.01.2023

CKZ Sosnowiec zaprasza na  szkolenie  przygotowujące do uzyskania uprawnień G-1E lub/oraz G-1D.

Przypominamy iż uprawnienia URE są ważne przez 5 lat! Po tym okresie wymagane jest ich odnowienie i zdanie po raz kolejny egzaminu URE.

  • Szkolenie prowadzone w formie stacjonarnej.
  • Cena szkolenia 800 zł/ osoby (w cenę szkolenia wliczono materiały szkoleniowe oraz jeden egzamin URE)
  • Czas trawania szkolenia - 20 godzin
  • Koszt dodatkowego egzaminu URE 349zł

Grupa I - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające przetwarzające i zużywające energie elektryczną w tym laboratorium pomiarów elektrycznych

  1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
  2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
  3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
  4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
  5. Urządzenia elektrotermiczne
  6. Urządzenia do elektrolizy
  7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
  8. Elektryczna sieć trakcyjna
  9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
  10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

 

UWAGA! 1 lipca 2022 weszło w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wktórym określono wymagania stawiane osobom przystępującym do egzaminu:

  •  aby obecnie przystąpić do egzaminu trzeba posiadać albo doświadczenie zawodowe (potwierdzone odpowiednim dokumentem)  albo stosowne wykształcenie (uzyskane w systemie szkolnym).

Dodatkowe informacje:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl