ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

4.10.2018

                                  ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

 

                             Szkolenie ma na celu omówienie zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce, po zmianach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o cudzoziemcach. Podczas szkolenia zostanie omówiona m.in. procedura zatrudnienia na podstawie ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę/pobyt i pracę.

 1. Zalegalizowanie pobytu cudzoziemców w Polsce
 2. Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracęw Polsce
 3. Praca w oparciu o wpis do „ewidencji oświadczeń”
 4. Zezwolenie na pracę cudzoziemców na terenie Polski
 5. Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców na terenie Polski
 6. Omówienie warunków dopuszczających cudzoziemców delegowanych do pracy  w Polsce na podstawie dokumentów uzyskanych za granicą – na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r.
 7. Omówienie zasad dotyczących ubezpieczania cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
 8. Wyjaśnienie obowiązków odnoszących się do cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce przez podmioty nie mające siedziby na terenie RP
 9. Przygotowanie i prowadzenie dokumentów dla cudzoziemców
 10. Uzyskanie nr PESEL dla cudzoziemca
 11. Zameldowanie cudzoziemca w Polsce
 12. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca

Prowadzący:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez 14 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.

Od stycznia 2008 r. do sierpnia 2018 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy W Katowicach odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Jeden z dwóch pierwszych inspektorów pracy w PIP, który uzyskał tytuł specjalisty z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz pierwszy i dotychczas jedyny inspektor pracy w Polsce, który posiada tytuł głównego specjalisty z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców

 

Czas trwanie: 7 godzin (w tym indywidualne konsultacje, aktualne stanowiska, interpretacje)

Koszt szkolenia: 800 zł od osoby ( grupa minimum 10 osób)                                                                  

 

Serdecznie zapraszamy!

Dodatkowe informacje:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl