Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

26.08.2019

Centrum Kształcenia Zawodowegow Sosnowcu zaprasza na  kolejną edycję kursu  "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym". 

 

Celem szkolenia jest teoretyczne i płaktyczne przygotowanie słuchaczy do organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kurs realizowany jest na podstawie program szkolenia zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Decyzją nr 42/2016 w dniu 28.06.2016 r.

Szkolenie obejmuje 280 godzin w tym 80 godzin praktyki.

Koszt szkolenia 1750 zł/ osoby (Cena szkolenia obejmuje wszytskie materiały szkoleniowe. Możliwa płatność w 2/3 ratach).

 

Sposób zakończenia kursu:
Sprawdziany kontrolne oraz zaliczenie praktyki zawodowej.

 

Absolwenci kursu otrzymują

Zaświadczenie ukończenia kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Za dodatkową opłatą można uzyskać certyfikat w języku obcym (angielskim lub niemieckim) firmy TÜV SÜD informującym o odbyciu szkolenia monitorowanego.

ZAPISZ SIĘ

  

Dodatkowe informacje:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl