Operator koparko- ładowarek oraz ładowarek jednonaczyniowych

21.11.2019

Zapraszamy na szkolenie  "Operator koparko- ładowarek"  oraz "Operator ładowarek jednonaczyniowych"

Planowany termin rozpoczęcia  9 grudnia 15.30

Koszt szkolenia 1850 zł/ osoby  razem z egzaminem

Warunki przyjęcia na kurs: ukończone 18 lat; wykształcenie co najmniej podstawowe; aktualne zaświadczenie lekarskie (w cenie kursu), stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparko – ładowarki.

Egzamin: Kursy kończą się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Serdecznie zapraszamy!

 

Dodatkowe informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl