Operator koparko- ładowarek, koparek oraz ładowarek jednonaczyniowych 20.10.2020 r.

13.10.2020

 

Zapraszamy na szkolenie  "Operator koparko- ładowarek"  "Operator koparek " oraz "Operator ładowarek jednonaczyniowych" w zakresie III klasy uprawnień

Planowany termin rozpoczęcia  20. 10. 2020 r. godzina 8.30

Koszt szkolenia 1850 zł/ osoby  razem z egzaminem (kazde szkolenie płatne osobno)

Warunki przyjęcia na kurs: ukończone 18 lat; wykształcenie co najmniej podstawowe; aktualne zaświadczenie lekarskie (w cenie kursu), stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparko – ładowarki.

Egzamin: Kursy kończą sie egzaminem przed komisją powołaną przez Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Dodatkowe informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl