Obsługa żurawia HDS- 16.08.2017 r

10.08.2017

CKZ Sosnowiec zaprasza 16 sierpnia o godzinie 9.00 na kurs „Obsługa żurawi przenośnych i przewoźnych kat. II Ż (HDS)”

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do przystąpienia do egzaminu przez komisją Urzędu Dozoru Technicznego i otrzymania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego kat. II Ż ( żurawie przenośne i przewoźne).


Szkolenie prowadzone jest na podstawie programu nauczania uzgodnionego z Urzędem Dozoru Technicznego w Warszawie.


Koszt szkolenia: 950,00 zł.
Opłata za szkolenie obejmuje: materiały szkoleniowe w tym podręcznik oraz egzamin kwalifikacyjny przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).


Czas trwania szkolenia: 35 godzin.


Wymagania od kandydatów: Aby przystąpić do kursu należy mieć ukończone 18 lat, wykształcenie gimnazjalne lub podstawowe oraz stwierdzony brak przeciwskazań do wykonywaniu zawodu potwierdzony orzeczeniem lekarskim.

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia :
Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego kat II Ż - żurawie przewoźne i przenośne.

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl

Zapisy online:

Zapisz się