Obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych HDS -20 kwiecień 2021

12.04.2021

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze żurawi przewoźnych i przenośnych HDS

Szkolenie obejmuje 24 godziny

Koszt szkolenia 880zł z  egzamin UDT od osoby. W cenę szkolenia wlioczono niezbędne materiały szkoleniowe.

Po ukończonym szkoleniu słuchacz przystępuje  do egzaminu kwalifikacyjnego przez Komisją Urzędu dozoru Technicznego aby  uzyskać uprawnienia UDT.

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl