Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

29.07.2019

 

Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w szkoleniu przygotowującym do uzyskania uprawnień Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie obsługi urzadzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

 

Celem kursu jest:  zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz zakresu obowiązków i odpowiedzialności.

Czas trwania szkolenia: 16 godzin

 

Wymagania stawiane kandydatom:

- ukończone 18 lat

-  stan zdrowia umożliwiający wykonywanie prac w zakresie obsługi w/w urządzeń materiałami niebezpiecznymi

 

Egzamin końcowy: Przed Komisją Transportowego Dozoru Technicznego.

 

Uzyskiwane uprawnienia:  Świadectwo kwalifikacyjne TDT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r w sprawie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych(DZ.U. Nr 79, poz. 849 z póź. zm)

 

 

Serdecznie zapraszamy

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 25
tel.: 32 / 266-61-66
fax: 32 / 266-61-66
tel. kom. 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl