Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych - 20-24 wrzesień 2018 r godzina 9.00

11.09.2018

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie z zakresu obsługi kas fislanych i terminali płatniczych które odbędzie się w dniach 20.09.2018 r - 24.09.2018 r od godziny 9.00.

Koszt szkolenia -250 zł/ osoby

Czas trwania - 20godzin

Absolwenci kursu otrzymują: Absolwenci kursu otrzymują: zaświadczenie ukończenia kursu wydane na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.1632).

 

 Zapisz się na kurs

 

Dodatkowe informacje:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl