Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych .

13.06.2019

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie z zakresu obsługi kas fislanych i terminali płatniczych .

Koszt szkolenia -150zł/ osoby

Czas trwania - 8 godzin

Absolwenci kursu otrzymują: Absolwenci kursu otrzymują: zaświadczenie ukończenia kursu wydane na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.1632).

 

 Zapisz się na kurs

 

Dodatkowe informacje:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl