Urawnienia elektryczne G1-E wspólfinansowane z UE! Wolne miejsca!

9.01.2019

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach , Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu zaprasza mieszkańców woj. śląskiego do udziału w szkoleniach/kursach w ramach projektu "Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe!"

Tytuł projektu: Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe!

Uczestnicy projektu: osoby pracujące, uczące się lub zamieszkujące na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Udział w projekcie:
Projekt skierowany jest do 390 osób dorosłych, uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Realizowany kurs:

Przygotowani do uzyskania uprawnien elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV - 30 godzin 

 

Wkład własny uczestnika wynosi 90 zł

 

Serdecznie zapraszamy

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl