Nowy projekt dla osób pracujacych współfinansowany z UE! WOLNE MIEJSCA

20.09.2018

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach , Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu zaprasza mieszkańców woj. śląskiego do udziału w szkoleniach/kursach w ramach projektu "Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe!"

Tytuł projektu: Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe!

Uczestnicy projektu: osoby pracujące, uczące się lub zamieszkujące na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Udział w projekcie:
Projekt skierowany jest do 390 osób dorosłych, uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Ze względu na charakter wsparcia w ramach projektu, tj. brak udzielania pomocy publicznej (de minimis) przedsiębiorcom, wykluczone z udziału w projekcie są osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z zakresem kursu(w tym właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy, partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe).

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Cele projektu:
Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy i wzrost zatrudnialności 390 os. dorosłych z terenu województwa śląskiego poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w wyniku uczestnictwa w wysokojakościowych szkoleniach zawodowych w okresie 1.05.2018- 30.04.2020 r.

Planowane efekty:
Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację kursów zawodowych: spawanie, ślusarz-spawacz, SEP, prawo jazdy C i C+E, kucharz , kierowca wózków jezdniowych, operator koparko ładowarek, wykonywanie obróbki CNC, krój i szycie, fryzjer, F-gazy oraz doposażenie warsztatu ślusarskiego w OKZ Chorzów.

Wartość projektu: 1 773 226,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 595 104,12 PLN

Informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu - 
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl 

Realizowany kurs: Przygotowani do uzyskania uprawnien elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV - 30 godzin 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej - 
ul. Kr. Jadwigi 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: 32 262-39-76 lub 697-818-764
e-mail: dabrowag@zdz.katowice.pl 

Realizowany kurs : Kierowca operator wózków podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych - 49 godzin szkolenia

 

Dokumenty do pobrania oraz pozostałe ośrodki ZDZ realizujace projekt znajdziesz tutaj

 

Serdecznie zapraszamy

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl