Monter rusztowań - kwiecień 2021 r.

28.03.2021

"Monter rusztowań budowlano- montazowych - metalowych

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano - montażowych metalowych, poprzez zapoznanie z zagadnieniami związanymi m.in. z: bezpieczeństwem i higieną pracy podczas montażu i demontażu rusztowań, a także pracy na rusztowaniach; korzystaniem z dokumentacji dot. rusztowań; rodzajami rusztowań oraz ich budową; organizacją placu budowy oraz metodami montażu rusztowań.


Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
-ukończone 18 lat;
-wykształcenie minimum podstawowe;
-aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód montażysty rusztowań budowlano - montażowych metalowych.

CZAS TRWANIA KURSU: 80 h

Cena kursu : 1350 zł/ osoby ( w cenę szkolenia wliczono wszelkie materiały szkoleniowe, egzamin zewnetrzny oraz  wydanie ksiazeczki)

Program  kursu został opracowany na podstawie wytycznych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
Zajęcia teoretyczne obejmują:
- zagadnienia związane z bhp przy montażu i użytkowaniu rusztowań;
- dokumentację techniczną oraz zasady użytkowania rusztowań budowlano-montażowych metalowych;
- konstrukcje rusztowań budowlano-montażowych z rur stalowych oraz systemowych;
- technologię montażu i demontażu rusztowań.
Zajęcia praktyczne obejmują:
- prace przygotowawcze przed montażem rusztowań;
- ćwiczenia w zakresie montażu i demontażu rusztowania rurowego, modułowego i ramowego;
- kontrolę stanu technicznego rusztowania.

Egzamin: Kursy kończą się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, na podstawie par.23 i par.26.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Serdecznie zapraszamy!

Dodatkowe informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl