UWAGA- Kurs uzupełniający na wózki widłowe - egzamin UDT 3-4 grudnia 2019

18.11.2019

 

Ukończyłeś kurs wózków jezdniowych a nie masz uprawnień UDT? Zapraszamy do naszego ośrodka na kurs uzupełniajacy do egzaminu.

                         Termin planowanego szkolenia 3-4 grudnia 2019 r

Kurs uzupełniający dla osób przystępujących do egzaminu na uprawnienia dozoru technicznego w kategorii II WJO

Kurs przeznaczony jest dla: osób, które ukończyły kurs ”Kierowca wózków” lub posiadają imienne zezwolenia , o których mowa w §4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003r poz. 603) i ubiegają się o uprawnienia do obsługi w/w urządzeń transportu bliskiego kategorii II WJO.

 

Forma zakończenia kursu:   egzamin przed Komisją UDT

Uzyskiwane uprawnienia: zaświadczenie kwalifikacyjne UDT

Czas trwania:     5godzin zajęć teoretycznych, 3godziny zajęć praktycznych.

 

KOSZT 330 ZŁ/OSOBY ( razem z egzaminem UDT)

 

 

UWAGA!Z miana rozporządzenia z 14.10.2019 w sprawie imiennych zezwoleń

 Informuje nas o tym zmieniony § 18  w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 47). 

Nowe brzmienie po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego:

a) Wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

b) Wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.

c) Wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 sierpnia 2018 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl