UWAGA- Kurs uzupełniający na wózki widłowe - egzamin UDT 3-4 października 2019

12.09.2019

 

Ukończyłeś kurs wózków jezdniowych a nie masz uprawnień UDT? Zapraszamy do naszego ośrodka na kurs uzupełniajacy do egzaminu.

 termin planowanego szkolenia 3-4 października 2019 r

Kurs uzupełniający dla osób przystępujących do egzaminu na uprawnienia dozoru technicznego w kategorii II WJO

Kurs przeznaczony jest dla: osób, które ukończyły kurs ”Kierowca wózków” lub posiadają imienne zezwolenia , o których mowa w §4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003r poz. 603) i ubiegają się o uprawnienia do obsługi w/w urządzeń transportu bliskiego kategorii II WJO.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i finansów z dnia 15 grudnia 2017r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym imienne zezwolenia wystawione do dnia:

31.12.2004r zachowują ważność nie dłużej niż do 31.12.2019r

31.12.2014r zachowują ważność nie dłużej niż do 31.12.2020r

01.01.2015r zachowują ważność nie dłużej niż do 31.12.2021r

Cel kursu: szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego.

 

Forma zakończenia kursu:   egzamin przed Komisją UDT

Uzyskiwane uprawnienia: zaświadczenie kwalifikacyjne UDT

Czas trwania:     5godzin zajęć teoretycznych, 3godziny zajęć praktycznych.

 

KOSZT 330 ZŁ/OSOBY ( razem z egzaminem UDT)

 

 

 

Serdecznie zapraszamy

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl