Kierowca wózków jezdniowych

6.10.2019

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

  

Szkolenie obejmuje 44 godzin, w tym 10/15 godzin zajęć praktycznych na osobę.

Koszt szkolenia 650 zł od osoby. W cenę szkolenia wlioczono niezbędne materiały szkoleniowe które słuchacz otrzymuje na własność oraz egzamin UDT.

Po zakończonym szkoleniu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawniające do obsługi wózków jezdniowych wszystkich typów z wyłączeniem specjalizowanych.

Po ukończonym szkoleniu można przystapić do egzaminu kwalifikacyjnego przez Komisją Urzędu dozoru Technicznego i uzyskać uprawnienia UDT.

  

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl

 

Zapisz się