Kierowca wózków jezdniowych - szkolenie pełne od 22 kwietnia 2021r.

15.03.2021

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Planowany termin rozpoczęcia od 22  kwietnia 2021 r.

Szkolenie obejmuje 44 godzin, w tym 10 godzin zajęć praktycznych na osobę.

Koszt szkolenia 750 zł z  egzamin UDT od osoby. W cenę szkolenia wlioczono niezbędne materiały szkoleniowe które słuchacz otrzymuje na własność. 

Po ukończonym szkoleniu można przystapić do egzaminu kwalifikacyjnego przez Komisją Urzędu dozoru Technicznego i uzyskać uprawnienia UDT.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl