Organizacja imprez masowych - szkolenie dla członków służb porządkowych i służb infrmacyjnych

9.04.2019

ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH – SZKOLENIE

DLA CZŁONKÓW SŁUŻB PORZĄDKOWYCH I SŁUŻB INFORMACYJNYCH

 

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zagadnieniami związanymi z organizacją imprez masowych, przedstawienie procedury uzyskiwania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, zapoznanie uczestników z obowiązkami i uprawnieniami służb porządkowych i informacyjnych, omówienie kwestii związanych z bezpieczeństwem imprez masowych i odpowiedzialnością za ewentualne szkody powstałe w związku z organizacją imprezy oraz zasad współpracy z Policją, Strażą Pożarna i innymi służbami.

 

W programie szkolenia:

 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Misja służb organizatora imprezy masowej
 • Zagadnienia prawne
 • Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej
 • Zasady wykonywania zadań służby informacyjnej
 • Zadania służb organizatora imprezy masowej
 • Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii
 • Ochrona przeciwpożarowa imprezy masowej
 • Techniki interwencyjne
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej

 

Prowadzący: Rafał Zemlak, trener z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu ochroną obiektów w Spółce ERA oddział Zagłębie, specjalista ds. kontroli stanu zabezpieczeń obiektów chronionych przez COPG w Katowicach, inspektor Referatu ds. Koordynacji Bezpieczeństwa w Wydziale Nadzoru Mienia i Bezpieczeństwa Miasta Dąbrowa Górnicza, pracownik w resorcie MSWiA w Katowicach, wieloletni wykładowca na kursach pracowników ochrony na licencję I i II stopnia w profesjonalnej Agencji Ochrony Cobra w Sosnowcu oraz w jednostkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

 Czas trwania szkolenia : 24 godziny

Koszt szkolenia: 890 zł od osoby (szkolenie zwolnione z VAT)

 

Serdecznie zapraszamy

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl