Bezpłatne kursy dla pielęgniarek i położnych- WOLNE MIEJSCA 2 czerwca!

25.05.2018

 

„DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek  i położnych" nr WND-POWR.05.04.00-00-050/15

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza do udziału w projekcie „DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych.”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt jest realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Więcej o projekcie - Zobacz tutaj

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 4030 pielęgniarek i położnych z terenu 8 województw w zakresie dziedzin związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi kraju. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2016 – 2018 i odbywać się będzie równocześnie w kilku województwach.

W ramach projektu organizowac będziemy kurs :

Kurs specjalistyczny:

  • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielegniarek i położnych ROZPOCZĘCIE 02 czerwca 2018r !

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą już przystąpić do składania formularzy zgłoszeniowych na wybrane przez siebie kursy.

 

Serdecznie zapraszamy

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl