Doradztwo dot. środków ochrony roślin - podstawowe lub uzupełniające

21.11.2017

CKZ Sosnowiec w zaprasza na szkolenia w zakresie doradztwa środków ochrony roślin- szkolenie podstawowe lub uzupełniające.

Czas trwania szkolenia:

-24 godziny ( 3 dni szkoleniowe). Szkolenie podstawowe

- 7 godzin ( jeden dzień szkoleniowy). Szkolenie uzupełniające

Cena szkolenia (przy większej grupie mozliwość negocjacji ceny): 

-  500 zł/ osoby - szkolenie podstawowe.

- 200 zł/ sosby - szkolenie uzupełniające.

Sposób zaliczenia kursu : Egzamin końcowy przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnego testu.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia. Zgodne z załącznikiem nr 10 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin - Dz. U. z 2013r. poz. 554.

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl

Zapisy online:

Zapisz się