DEZYNFEKCJA, DEZYNSEKCJA I DERATYZACJA

25.09.2020

DEZYNFEKCJA, DEZYNSEKCJA I DERATYZACJA W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Czas trwania kursu 16 godzin

Cena szkolenia: 580 zł

WPROWADZAJĄCYCH SYSTEM HACCP

Celem kursu jest opanowanie przez uczestników podstawowych wiadomości z dziedziny mycia, dezynfekcji oraz ochrony przed szkodnikami i ich zwalczania w firmach zajmujących się produkcją i magazynowaniem żywności, dystrybucją, transportem, handlem żywnością, cateringiem, prowadzeniem zakładów żywienia zbiorowego. Wiąże się to z wdrażaniem w w/w firmach zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz systemu Analiz Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP).

W programie szkolenia min.:

-Podstawowe wiadomości o HACCP, GHP i GMP

-Mycie i dezynfekcja

-Szkodniki - ochrona i zwalczanie

Serdecznie zapraszamy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl