CENTRUM KOMPETENCJI

Oferta szkoleniowa

Centrum Kompetencji oferuje szeroki zakres specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu pneumatyki, robotyki, automatyki, hydrauliki i mechatroniki w tym m.in.:

  • Podstawy pneumatyki - Szkolenie umożliwia poznanie zasad wykorzystania sprężonego powietrza do napędu urządzeń oraz budowy i działania pneumatycznych elementów wykonawczych i sterujących
  • Podstawy elektropneumatyki - Szkolenie z zakresu podstaw budowy, działania i zastosowania elementów pneumatyki sterowanych elektrycznie
  • Obsługa systemów pneumatyki - Intensywny trening łączący zagadnienia pneumatyki i elektropneumatyki, pozwalający na rozwiązywanie zróżnicowanych problemów związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń i systemów pneumatycznych
  • Podstawy nowoczesnej hydrauliki - Szkolenie umożliwia poznanie podstaw budowy hydraulicznych układów automatyki oraz budowy i działania elementów hydraulicznych i układów sterowania hydraulicznego
  • Podstawy nowoczesnej elektrohydrauliki - Szkolenie z zakresu podstaw budowy i działania elektrohydraulicznych układów automatyki oraz budowy i działania elementów i układów elektrohydraulicznych, jak i prostych układów sterujących
  • Podstawy hydrauliki z oprogramowaniem fluidsim® H - Szkolenie zapoznaje z zasadami symulacji i projektowania oraz budową i działaniem hydraulicznych i elektrohydraulicznych elementów automatyki i układów sterujących hydrauliki
  • Podstawy inżynierii elektrycznej i napędów elektromechanicznych - Szkolenie zapoznaje z podstawowymi pojęciami, prawami i definicjami z zakresu elektrotechniki oraz zasadami budowy i działania napędów elektromechanicznych
  • Sterownik SIMATIC s7 – podstawy - Szkolenie ma na celu zapoznanie z budową i funkcjami sterownika SIMATIC S7 oraz jego programowaniem
  • Podstawy sensoryki - Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z czujnikami stosowanymi powszechnie w automatyce przemysłowej

Oferta została opracowana na podstawie doświadczeń praktyków z branży. Stanowi ona konkretny przykład ścisłej współpracy sektora edukacji i przemysłu w celu najlepszego dostosowania zakresu i treści kształcenia do potrzeb gospodarki – na sprzęcie wykorzystywanym w rzeczywistym środowisku pracy.

Pełna oferta kursów CENTRUM KOMPETENCJI TUTAJ

Centrum Kompetencji zostało utworzone na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 17 września 2014 r. pomiędzy Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Festo Sp. z o.o. oraz Klastrem „Silesia Automotive”.

30 lipca 2015r. działające przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Kompetencji uzyskało status Lokalnej Akademii FESTO (LAF).

Stanowi to potwierdzenie, że nasze Centrum Kompetencji jest certyfikowanym ośrodkiem szkoleń uprawniającym do wydawania certyfikatów nabycia umiejętności potwierdzonych przez Festo.

Zajęcia dydaktyczne realizowane są na podstawie międzynarodowych programów treningowych Festo wdrażanych i sprawdzonych na całym świecie. Trenerzy prowadzący zajęcia na kursach rekrutują się zarówno ze środowiska gospodarczego jak i naukowego, a gwarancją ich wysokiego przygotowania merytorycznego jest fakt iż uzyskali akredytację Festo w zakresie prowadzonych szkoleń.

Kogo kształcimy

Centrum Kompetencji jest specjalistycznym ośrodkiem kształcenia, którego zadaniem jest przygotowanie przyszłych kadr dla potrzeb przemysłu w obszarze automatyki, pneumatyki, hydrauliki, robotyki, mechatroniki. Oferta Centrum Kompetencji odpowiada na aktualne zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy na specjalistów w tym zakresie. Zgodnie z tzw. „Barometrem zawodów” w woj. śląskim wśród zawodów deficytowych znajdują się m. in.: specjaliści automatyki i robotyki.

Oferta szkoleniowa obejmuje zarówno kursy, na których od uczestników wymagana jest tylko ogólna wiedza techniczna jak i kursy wymagające wcześniejszego ukończenia szkolenia „podstawowego”.

Oferta jest skierowana przede wszystkim do operatorów, pracowników utrzymania ruchu, projektantów, inżynierów produkcji, instruktorów zawodu.

Baza dydaktyczna

Centrum Kompetencji wyposażone jest w 15 dwuosobowych stanowisk:
- 5 do pneumatyki i elektropneumatyki
- 5 do hydrauliki i elektrohydrauliki,
- 5 do napędów elektrycznych

wraz z odpowiednim oprogramowaniem komputerowym (FluidSim® H, FluidSim® P, FluidDRAW®, PositioningDrives).

CK wyposażone zostało w sprzęt produkowany przez Festo Didactic. Dzięki temu do zajęć dydaktycznych wykorzystywane są urządzenia, które na co dzień stosowane są w przemyśle.