Barometr zawodów na 2021 rok

18.02.2021

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi wynikami Barometru zawodów na 2021 rok dla województwa ślaskiego oraz poszczególnie dla miasta Sosnowca, Jaworzna, Dąbrowy Góniczej oraz powiatu bedzińskiego.
 
Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach.
 
Barometr dzieli zawody na trzy grupy
-deficytowe,
-zrównoważone 
-nadwyżkowe
 
Zawody deficytowe to takie w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy)
 
Zawody zrównoważone to takie w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców
 
Zawody nadwyżkowe to takie  w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie).
 
Szczegóły dotyczące Barometru https://barometrzawodow.pl/